Navigace

Obsah

Vážení občané, 
věnujte pozornost níže uvedeným odkazům. Vedou na instituce, které vám mohou pomoci v případě nutnosti řešení krizových situací, ale i ke konkrétním radám:

Hasičský záchranný sbor České republiky: http://www.hzscr.cz

Požární prevence: http://www.hzscr.cz/obecne-rady-a-doporuceni.aspx

Životní situace: http://www.hzscr.cz/clanek/zivotni-situace.aspx

Ochrana obyvatelstva: http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx

Rady obyvatelstvu: http://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

Integrovaný záchranný systém: http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx

Ohlašování pálení ohňů: https://paleni.izscr.cz

Asociace Záchranný kruh: http://www.zachranny-kruh.cz

Legislativa: http://www.hzscr.cz/clanek/pravni-a-ostatni-predpisy-588431.as

Příručka pro seniory. pdf

Jak se chovat v mimořádných situacích. pdf.

12. 6. - 24. 7. 2019

oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hudčice

Úřední deskaZobrazit více

4. 6. - 31. 12. 2019

Výpis přijatých usnesení č. 4/2019

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. 2019 - 31. 12. 2020

kontejnery na jedlé tuky

Úřední deskaZobrazit více

27. 5. - 31. 8. 2019

výsledky voleb do Evropského parlamentu

Úřední deskaZobrazit více

21. 5. 2019 - 1. 7. 2020

Zpráva nezáv.auditora + ZÚ svazku obcí Mikroregion Třemšín-rok 2018

Úřední deskaZobrazit více