Obec Hudčice
Hudčice

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. § 64 a § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí, poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, týkající se katastrálního území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný k 1. 8. 2022, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

priloha_1075012059_0_ČJ - UZSVM_SPB_5366_2022-SPBM(1).pdf (460.27 kB)

priloha_1075012059_1_Hudčice.xlsx (10.47 kB)

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Obec Hudčice - krajina