Obec Hudčice
Hudčice

Kotlíkové dotace - aktuální informace

Jak jistě víte, od 01.09.2022 bude dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  zakázáno provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy. V reakci na aktuální dění ve světě se jedná o změně tohoto termínu a jeho posunutí na 01.09.2024, nicméně zatím stále platí prvně uvedený termín.

Nutnost výměny starého kotle za nový zdroj vytápění se jistě dotkne spousty občanů. Ti mohou na pořízení nového zdroje vytápění využít buď Kotlíkových dotací, jejichž poskytovatelem je příslušný kraj a jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti, nebo programu Nová zelená úsporám.

V současné době si občané již mohou zažádat o podporu z programu Nová zelená úsporám – www.nzu.cz. Příjem žádostí na Kotlíkové dotace bude dle nejnovějších informací Středočeského kraje spuštěn v pondělí 6. června 2022 v 10:00 hod. – www.kotlikovedotace-sk.cz . Na webových stránkách výše uvedených dotačních programů jsou k dispozici postupy pro podávání žádostí o dotaci, potřebné formuláře a kontaktní informace na pracovníky, kteří dokáží fundovaně odpovědět na dotazy žadatelů. Přílohou přikládám shrnutí aktuálních informací ke Kotlíkovým dotacím, které můžete využít k informování veřejnosti.

Doporučujeme občanům výměnu starého kotle neodkládat, využít dotací a výměnu provést co nejdříve, a to i vzhledem k významnému prodloužení dodacích lhůt pro nové tepelné zdroje vlivem zvýšeného zájmu o tato zařízení.

Informace jsou dostupné rovněž na webových stránkách města Příbram, viz https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-rizeni-projektu-a-dotaci/kotlikove-dotace.html.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat: Petra Burešová, tel.: 318 402 242, mobil: 773 739 821, e-mail: petra.buresova@pribram.eu

Kotlikove_dotace_aktualni_informace_06_05_2022.docx (16.52 kB)

Datum sejmutí: 30. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Obec Hudčice - krajina