Obec Hudčice
Hudčice

Projekty EU

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HUDČICE

reg. č. CZ.05.1.24/0.0./0.0./20_149/0014209

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ - FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochrany zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 130 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

logo EU

Protipovodňová_opatření_obce_Hudčice.pdf (769.51 kB)


Obec Hudčice - krajina