Obec Hudčice
Hudčice

Spolky & sdružení

Spolky v Hudčicích - historie

Roku 1897 ustaven byl v Hudčicích "Sbor dobrovolných hasičů," u jehož kolébky stáli Tomáš Pecka, zdejší správce školy, František Kadlec č. 37, Václav Balík č. 34, Josef Košta č. 25 a jiní.

Stará stříkačka koupena byla roku 1897 za 5000 rakouských zlatých. Dvoukolová stříkačka byla koupena v roce 1923 za 10 000 korun československých. Motorová stříkačka koupena byla i s příslušenstvím v roce 1939 od firmy Boh. Ebert v Praze VIII. za 38.500 Kč. Hasičská kolna u staré školy byla přistavěna roku 1934 nákladem 7.000 Kč. Při Sboru dobrovolných hasičů zřízen byl od roku 1897 též "Dramatický odbor S. d. has". Členové tohoto spolku sehráli četná divadla. Čistého výtěžku použito bylo ke koupi šatstva a hasičské výzbroje. Zdařilé bývaly koncerty Sboru d. hasičů ve Stráži, zvláště v posledních letech Československé republiky. Účastnily se jich i okolní sbory, jmenovitě březnický se svou kapelou. Konána byla zde i četná hasičská cvičení. Roku 1937 pořádáno bylo na upravené návsi nad popisnými čísly 31., 32., 33 okrskové hasičské cvičení, jehož účastnil se též župní náčelník z Písku František Pecka, zdejší rodák, hasič "tělem i duší", syn bývalého místního správce školy. Zemřel v roce 1938, pohřeb byl v Písku. K mladším činovníkům zdejšího Sboru dobrov. hasičů (r. 1938) náleží Jan Štěpán č. 19, Ludvík Šilhavý č. 49, (zemřel r. 1934), Václav Truhlář č. 48, Josef Tlustý č. 74, Václav Kubát č. 61, Alois Holan č. 18 a jiní.

Roku 1905 založeno bylo zde "Sdružení západočeských domkářů", spolek s činností divadelní a přednáškovou, roku 1922 "Odbočka Hospodářského sdružení českých křesťanských zemědělců." a "Domovina". Všechny tyto tři spolky pořídily si v roce 1924 čistící velkou mlátičku s elektrickým pohonem za 19.600 Kč.

Roku 1921 založen byl v Hudčicích tělocvičny spolek "Orel", který soustřeďoval mladé místní katolíky. Bylo to v době náboženských třenic, v prvních letech Československé republiky. Vlivem některých stran a předáků - politiků zaséván byl (novinami, na schůzích i táborech lidu) rozkol mezi českým lidem. Byl to rozkol náboženský, směšný zejména Američanům, neboť víme, že Američané jsou velmi tolerantní. V současné době (1940) je v Americe na 150 různých různých náboženských vyznání. Často se stává, že v jedné rodině jsou příslušníci tří různých vyznání, a přes to se mají všechno rádi.

Okolo roku 1920 vznikla v českých zemích nevěrecká sdružení, která s heslem "Pryč od Říma" počala vystupovat proti katolíkům. Katolickým kněžím bylo spíláno a přezdíváno " flanďáků", katolíkům "klerikálů", takže katolíci byli nuceni utvářit i "Lidovou stranu" na obranu svých práv. Tehdy založen byl i katolický "Orel".

V popředí tohoto tělocvičného spolku u nás byl Ludvík Šilhavý č. 49, Václav Viktora č. 50, Růžena Viktorová č. 50 a Marie Šilhavá č. 49.

V měsíci červenci roku 1923 pořádal Orel okrskové cvičení. Cvičení se konalo na zahradě u Pazderníků č. 2. Tehdy přišel prvně do zdejší obce pisatel této knihy J. Kodat, který měl právě po maturitě. Tento spolek znovelizoval staré jeviště. Zanikl v roce 1930, kdy již téměř ustaly náboženské boje. Roku 1921 byla zde utvořena Místní osvětová komise s činností přednáškovou. Za starosty Františka Štěpána, asi r. 1934, byl ustaven Okrašlovací spolek. Roku 1936 vzniklo Rodičovské sdružení.


Obec Hudčice - krajina