Obec Hudčice
Hudčice

Program 2021 - 2024 z rozpočtu Středočeského kraje

ev. č. Projektu FRV/VEI/048523/2022

PROJEKT: ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HUDČICE

(dodání a instalace elektronické úřední desky obce Hudčice)

Poskytovatel dotace poskytl Příjemci dotaci ve výši 85% skutečných uznatelných nákladů na realizaci projektu z PROGRAMU 2021 - 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura Oblast podpory Občanská vybavenost.


Obec Hudčice - krajina